رای ربع سکه به پیروزی ترامپ

بازار ارز در ۱۴ ام آبان، ۲ رنگ را در یک روز دید. هنگامی که رنگ قرمز در واشنگتن پیروز بود به رنگ سبز درآمد و صعودی شد، و برعکس، هنگامی که احتمال موفقیت دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا قوت گرفت، به مسیر کاهشی بازگشت. اما نکته جالب اینجا بود که ربع سکه، در تمام روز سبز ماند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد