مانع اصلی ترخیص کالا

پس از خبرساز شدن رسوب کالاهای اساسی در گمرک علی الخصوص برنج وگندم، ستادهماهنگی اقتصادی دولت از امکان پذیر بودن ثبت سفارشات واردات از محل ارز متقاضی یا واردات بدون انتقال ارز خبر دادند. «اکو ایران» در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این تصمیم پرداخته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد