اصرار وزارت اقتصاد به عدم افزایش نرخ بهره اوراق!

سریال ناکامی‌های دولت در فروش اوراق بدهی در بازار پول و سرمایه چندین هفته است که ادامه یافته است. بررسی روند فروش اوراق قرضه در چند ماه گذشته نشان از افتی فاحش تامین مالی دولت از این کانال دارد. اصرار عرضه‌کننده به افزایش ندادن نرخ پیشنهادی سود موثر از محدوده ۲۰ تا ۲۱ درصد، علت اصلی این شکست است. آیا مقاومت وزارت اقتصاد موجب تحمیل فشار به پایه پولی و ایجاد تورم شدیدتر خواهد شد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد