تایمز: ترامپ نزاع حقوقی را کلید می‌زند

مرور مطبوعات جهان، دوشنبه ٩ نوامبر ٢٠٢٠

وبسایت ریزن: نتایج انتخابات ٢٠٢٠ آمریکا به مثابه توبیخی بزرگ برای ‌سوسیالیسم است.

فایننشیال تایمز: بایدن به دنبال توقف فوری سیاست‌های ترامپ.

تایمز: ترامپ برای نزاع حقوقی بر سر نتیجه‌ 

انتخابات آماده می‌شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد