هزینه زندگی از بالا تا پایین شهر

اختلاف تورم دهکهای درآمدی فاصله قابل توجهی دارد. اختلاف بین تورم دهک اول و دهم حدود ۱۳ درصد است.دهک برخوردار جامعه بیش از دهک غیر برخوردار متحمل تورم شده.

تورم دهک اول (غیر برخوردار)، دهک سوم (مرز فقر) و دهک پنجم (طبقه متوسط) حدود ۲۸ درصد است اما تورم دهک دهم (برخوردار جامعه) حدود ۴۰ درصد است.

برای مثال اگر خانواری از دهک دهم برای تهیه سبد مصرفی خود ۹ میلیون ۷۰۰ هزار تومان هزینه می‌‌کرد.

الان برای تهیه همان سبد مصرفی باید ۱۳ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان هزینه کند.

اما تورم چقدر هزینه دهک‌های مختلف درآمدی را بالا برده؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد