خط قرمز همتی برای کمک معیشتی

همتی، رییس بانک مرکزی برای دولت و مجلس خط قرمز تعیین کرد.

همتی اشاره کرده باتوجه به اهمیت کنترل نقدینگی و تورم، کمک‌های که از سوی دولت و مجلس برای معیشت مردم درنظر گرفته می‌شود از منابعی غیر از منابع بانک مرکزی باید باشد. 

برای جلوگیری از انحراف از هدف تورمی، علی رغم نیاز به منابع مالی جهت تأمین نیازهای معیشتی مردم، بانک مرکزی چاره‌ای جز ادامه سیاست‌های انضباطی خود و عدم انبساط جدید پولی ندارد. 

همتی از پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی به حدود ۱۰ میلیون سرپرست خانوار که درآمد ثابت ندارند، خبر داد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد