حاشیه های پرواز مرغ

افزایش نزدیک به ده هزارتومانی قیمت مرغ در یک شب باعث شد که روزنامه ها واکنش های تندی به ماجرا نشان بدهند، عدهای نوشتند که سیاست های غلط در تنظیم بازار و خرید هیجانی مردم در آستانه دور تازه محدودیت های کرونایی باعث این گرانی شده و عده دیگری اعلام کردند که مشکلات ترخیص نهاده های دامی از گمرک و قیمت آنها چنین بلایی را سر قیمت مرغ آورده است.

تحلیل انتقادها علیه دولت و پیش بینی درباره اینکه چنین انتقادهایی چقدر با انگیزه سیاسی همراه هستند و منتقدان تا چه اندازه به انتخابات ۱۴۰۰ چشم دارند موضوع دیگری بود که چند روزنامه به آن اشاره کردند. 

اصلاح نظام بانکی و افزایش ۸۰ درصدی قیمت یک کاسه سالاد شیرازی نسبت به تابستان هم تیترهای جالبی بودند که روی کیوسک دیده شدند. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد