ریشه رشد نرخ سود بین بانکی

نرخ سود در بازار بین بانکی از سقف دالان نرخ سود هم فراتر رفت، اتفاقی که برای بسیاری این سوال را به وجود آورد که در بازار بین بانکی چه خبر است؟

 افزایش یا کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، مستقیما بیانگر وجود کسری یا مازاد در این بازار است. اما علت کسری بانک ها چیست؟

اکو ایران در گفتگو با «تیمور رحمانی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه به این موضوع می پردازد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد