از ریزش بورس تا شروط سه گانه

دیروز بازار سرمایه با افت شاخص نسبتا زیادی مواجه شد، موضوعی که بعضی از روزنامه ها به آن پرداختند.

از طرفی رئیس جمهور هم در نامه ای از رهبری درخواست کرد که با کاهش دو درصدی سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت موافقت کنند، موافقتی که با سه شرط همراه شد. از اینها گذشته هنوز هم روزنامه ها مشغول بررسی زوایای مختلف بودجه و تصمیمات جدید مجلس هستند.

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد