کرونا، این بار از غرب

سیستم بهداشت و درمان بریتانیا می گوید نوع جهش یافته ویروس کرونا در این کشور دیده شده که هم سریع تر منتقل می شود و هم علائم شدیدتری دارد.

اتفاقی که در دل هر کس خبر را شنیده دلهره انداخته و پروازها به انگلستان را مختل کرده است.

در داخل ایران اما این مهمترین خبری نبود که روزنامه ها سراغش رفتند؛ بلکه صدور جواز برای حضور نظامی ها در انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس و تحلیل وضعیت بازارها در سومین فصل سال بیشتر مورد توجه روزنامه ها قرار گرفت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد