یورگن کلوپ، مربی پولساز

مربی کاریزماتیک آلمانی تیم لیورپول نه فقط در داخل زمین، بلکه خارج از مستطیل سبز هم حرف برای گفتن زیاد دارد.

درحالی که بسیاری از مربیان تنها درآمدشان از طریق باشگاه تحت قرارداد خود است، یورگن کلوپ در زمینه عقد قراردادهای تجاری و تبلیغاتی بسیار فعال است. دیدن یورگن کلوپ در بخش پیام‌های بازرگانی شبکه‌های آلمانی امروز امری عادی است! از نوشیدنی و اتومبیل گرفته یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مربی تیم لیورپول دست رد به سینه هیچ صنعت پولسازی نمی‌زند!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد