پیش‌بینی‌هایی از ۲۰۲۰ که محقق نشد

سال ۲۰۲۰ با کرونا شروع شد و پس لرزه‌های آن هنوز جهان را به خود درگیر کرده. درباره اینکه در سال ۲۰۲۰ چه اتفاقاتی افتاد، صبحت‌های زیادی شده است. این‌بار سراغ پیش‌بینی‌هایی از سال ۲۰۲۰ رفتیم که محقق نشد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد