«ایده ایران» ما را نجات خواهد داد ؟

در طول سال های اخیر اصطلاح «ایده ایران» را بارها از عباس آخوندی شنیده ایم. آخوندی شرط لازم ایران برای عبور از ابرچالش ها را در این ایده می بیند.

اما بسیاری در جهت مخالف بر این باورند که ایده ایران،‌ شاهراه گذر از چالش ها نخواهد بود. بسیاری از کارشناسان،‌ حل مسائل ایران را تنها نیاز به درس گرفتن از تجربه بشری در قرن حاضر می دانند و ضرورت یک ایده قائل به مکان را نفی می کنند.   

«اکوایران» در این مصاحبه سعی کرده تا مهمترین ابهامات و انتقادات را با این سیاستمدار و استاد دانشگاه به میان بگذارد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد