محاسبات اکوایران به دنبال پاسخی به یک پرسش است؛ آیا یارانه نقدی جوابگوی حداقل هزینه اقلام خوراکی یک خانواده در ماه است؟