یارانه ‌ای برای خوراک ۶ روز

تازه ترین برآورد مرکز راهبردی اطلاعات و آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاکی از هزینه های سرسام آور اقلام خوراکی در آذر ماه ۹۹ است.

محاسبات اکوایران به دنبال پاسخی به یک پرسش است؛ آیا یارانه نقدی جوابگوی حداقل هزینه اقلام خوراکی یک خانواده در ماه است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد