۲۰۲۱ سالی بهتر از ۲۰۲۰ خواهد بود برای اقتصاد جهانی؟

سال ۲۰۲۱ درحالی آغاز شد که قطعا کرونا مهمترین پارامتر تحلیل اقتصاد خواهد بود!

واکسیناسیون گسترده کرونا، تداوم برنامه‌های حمایتی دولت‌ها، روابط چین و آمریکا، شاخص‌های اقتصادی در اقتصادهای بزرگ و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی از عوامل اثرگذار بر اقتصاد جهانی خواهد بود.

با این حال اکثریت اقتصاددان‌ها معتقدند وضعیت اقتصاد جهان سال جدید بهتر از ۲۰۲۰ خواهد بود.

به راستی که ۲۰۲۱ سال تدبیر جامعه پزشکی و دارویی و امید مردم کره زمین است!


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد