دوران افول قیمت مسکن شروع شد؟

هزینه آپارتمان در تهران طی آذرماه ۸۳ درصد نسبت به آذرماه سال گذشته بیشتر شد؛ این نتیجه گزارش مرکز آمار از وضعیت قیمت مسکن در پایتخت است.

اما به رغم افزایش ۸۳ درصدی قیمت، سرعت رشد قیمت مسکن پس از ماه‌ها در ماه گذشته کند شد.

کند شدن سرعت رشد قیمت مسکن (تورم نقطه‌ای) از یک سو و تورم منفی ماهانه قیمت مسکن دو پیام آغاز دوران افول قیمت مسکن هستند. 

 

 

 

وضعیت چند سال گذشته تورم مسکن شهر تهران

تهرانی ‌ها در آ؛ذرماه امسال ۸۳ درصد بیشتر از آذر سال گذشته برای خرید یک واحد مسکونی بیشتر هزینه کردند. این نتیجه گزارش امروز مرکز آمار از تحولات بازار مسکن در پایتخت است.

پیش از بررسی وضعیت فعلی تورم مسکن شهر تهران وضعیت چند سال گذشته را مرور می کنیم.

این نمودار روند جهشی نقطه به نطقه قیمت مسکن در تهران را نشان می دهد. یعنی تغییر قیمت در هر ماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته آن...

رشد قیمتی مسکن در سال های اخیر از نمیه دوم سال ۹۶ آغاز شد... این جهش قیمتی از سال های ۹۷ و ۹۸ تشدید شد. تا اینکه از نیمه دوم سال گذشته این جهش قیمتی سرعت کمتری گرفت.

در سال جاری چه اتفاقی رخ داد؟ فنر رشد قیمتی مسکن از ابتدای امسال دوباره پرش کرد و به اوج خود رسید.  

اما اکنون کورسوی امیدی از آغاز دوران افول قیمت مسکن دیده می شود.رشد جهش قیمتی مسکن در پایتخت در ماه جاری متوقف شد.

 

توقف افزایش قیمت مسکن در پایتخت

هر چند قیمت مسکن در آذرماه نسبت به آذرماه سال گذشته ۸۳ درصد بیشتر شد اما این رشد قیمتی نسبت به آبان ماه که ۱۱۴ درصد نسبت به آّبان سال گذشته تجربه کرد، کمتر بود. به عبارتی رشد قیمت مسکن در آذرماه در مقایسه با ماه قبل ۳۱.۷ درصد کمتر بوده است.

 

اما تورم ماهانه مسکن نیز دومین پیام آغاز احتمالی دوران افول قیمتی مسکن در تهران است.

و این، روند تغییرات ماهانه قیمت مسکن را نشان می دهد: سرعت رشد قیمت مسکن در آذر ماه نه تنها متوقف شد بلکه با کاهش شدید منفی ۸.۵ درصدی مواجه شد. رقمی که حداقل از ابتدای سال ۹۶ تاکنون تجربه نداشته است.

 

کاهش محسوس سرعت رشد نقطه ای قیمت مسکن و تورم منفی ماهانه قیمت دو پیام برای احتمال آغاز دوران افول قیمت مسکن هستند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد