از قرمز کشنده تا آبی کم‌خطر

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به کاهش بار بیماری کرونا در کشور، گفت: وضعیت جدیدی تحت عنوان رنگ آبی یا کم‌خطر برای شهرها تعریف شده است

بر این دسته بندی اساس پس از گذر از وضعیت زرد شهرها به یکباره به رنگ سفید نمی‌رسند و به وضعیت آبی خواهند رفت که به معنای از بین رفتن ویروس در آن منطقه نیست.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد