دربی زیر دود و غذای ۱ میلیون و ۴۰۰ هزارتومانی

شبکه های اجتماعی و روزنامه های امروز، تا اندازه زیادی تحت تاثیر بازی دیروز استقلال و پرسپولیس بودند؛.

این بازی که حتی قبل از برگزاری هم حاشیه هایی داشت، به دلیل آلودگی هوا تا مرز لغو شدن رفت؛ اما در نهایت برگزار شد. وضعیت آخرین روزهای ترامپ در کاخ سفید، واکسن ایرانی-کوبایی کرونا و البته حاشیه های روز ملی صادرات موضوعات دیگری بودند که روزنامه ها آنها را پوشش دادند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد