بورس جای سرمایه‌گذاری است اما...

رفتار  نقدبرانگیز رییس جمهور در همان مقطع هم با مخالفت‌های اقتصاددانان مواجه بود. استدلال هم به وضوح این بود: دستکاری در بازارهای موازی هرگز نمی‌تواند تا ابد موفق عمل کند و در نهایت دود آن به چشم مردم خواهد رفت!

آیا عدم اظهارنظرهای بورسی رئیس جمهور به دلیل جو منفی این روزهای بازار است یا بر اساس تجربه استراتژی غلط چند ماه پیش؟

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد