بروز نشانه ‌های رشد صنعتی ؟

نشانه‌ های رشد اقتصادی در بخش «صنعت» نمایان شد.

بخش صنعت بیشترین رشد را بعد از بخش نفت به خود اختصاص داد؛ به طوری که رشد این بخش در سه بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، مشهود بود. 

رشد بخش صنعت در بهار، تابستان و حتی شش ماهه نخست، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت. 

علیرضا قائدی، رئیس اداره حساب ‌های اقتصادی بانک مرکزی پاسخ می ‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد