سیلی به صورت قانون

درگیری یک نماینده مجلس و سرباز وظیفه ای که مانع از ورود خودروی او به خط ویژه شده بود، با واکنش های گسترده ای مواجه شد تا جایی که امروز روزنامه های زیادی به آن پرداختند و اظهار نظرها کماکان ادامه دارد.

سخنرانی های پینگ پونگی رئیس دولت و رئیس مجلس بر سر نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ هم موضوع دیگری بود که مورد توجه روزنامه ها قرار گرفت.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد