چه تراکنش‌های بانکی مشکوک هستند؟

شناسایی موارد معاملات و تراکنش‌های مشکوک از الزامات مبارزه با پولشویی است. تراکنش‌های بانکی نامتعارف یکی از مصادیق پولشویی محسوب می‌شوند.

هر چند لزوما هر تراکنش بانکی خارج از عرفی، نمی‌تواند مصداق پولشویی باشد اما تعیین سقف تراکنش‌ها یکی از الزامات مبارزه با پولشویی است.

محمد حسین دهقان صاحب‌نظر در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پاسخ می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد