قسمت سی و ششم - منابع آب زیرزمینی در یمن

نمونه‌ای دیگر از تراژدی منابع آب مشترک، یمن است.

فساد و عدم ثبات و امنیت نیز مشکل را برای شهروندان این کشور دشوار کرده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد