بدون مستندات حقوقی‌ ها را متهم نکنیم!

این ۵ ماه که بازار نزولی است، چیزی که زیاد به گوش می‌رسد، اتهام به حقوقی ‌هاست. حقوقی‌ هایی که مرغ عزا و عروسی هستند. یا منع می‌ شوند از فروش، یا امر می ‌شوند به خرید.

برخی معتقدند که از مرداد تا کنون که بازار اصلاحی/ریزشی بوده، حقوقی‌ ها تخلفات گسترده‌ ای انجام داده‌ اند و سر حقیقی‌ها را در بازار بریده‌اند! این برخی که در ابتدای جمله عنوان شد، شامل بسیاری از سیاسیون و تریبون ‌داران هم می ‌شود!

اما آیا حقوقی ‌ها تخلف کرده‌ اند و هیچ کس هم به آن رسیدگی نکرده است؟

در گفتگویی که آذر ماه با سروش خواجه حق ‌وردی، مدیر نظارت فرابورس ایران داشتیم، همین سوال را پرسیده ‌ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد