ابزار صف باید برچیده شود

از اواخر سال ۹۸ و با رشد شتابان شاخص کل بورس، همواره نظرات مختلفی در زمینه قوانین موجود در بازار سرمایه مطرح میشد.

یکی از این نظرات، مسئله حذف دامنه نوسان است که در زمان ریاست دکتر شاپور محمدی مطرح شد؛ اما با آن موافقت نشد و همواره بحث حذف یا عدم حذف دامنه نوسان در محافل بورسی مطرح می‌ شود. اما آیا حذف دامنه نوسان به اعتلای بازار سرمایه کمک می ‌کند؟ دکتر سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس پاسخ می‌ دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد