هزینه تامین منابع در بانک کشاورزی

بانک کشاورزی به عنوان نخستین بانک تخصصی کشور و سومین بانک دولتی ایرانی شناخته می شود. فعالیت های این بانک در راستای اعطای وام، بانکداری خرد و بانکداری اختصاصی است.

این بانک که با هدف فراهم کردن امکانات اعتباری برای زندگی بهتر در روستا و ارتقاء سطح درآمد روستائیان از یک سو، افزایش تولیدات کشاورزی، ایجاد و توسعه صنایع کوچک و سنتی واقع در مناطق روستایی و مشارکت در فعالیت های مربوط از سوی دیگر، ایجاد شده است، منابع مالی مورد نیاز خود را چگونه تامین می کند؟ نقش بانک کشاورزی در استراتژیک ترین بخش اقتصاد یعنی کشاورزی چیست؟ روح اله خدارحمی، مدیر عامل بانک کشاورزی در گفتگویی با اکوایران، به این سوالات پاسخ می‌ دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد