راه کار مجمع جهانی اقتصاد برای خروج از بحران کرونا

حالا تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد ابعاد تازه‌ای از بحران کرونا و شرایط خروج از ان را نشانه گرفته است. اما این گزارش چه ابعادی دارد؟

پیش بینی رشد ۵.۱ درصد برای اقتصادجهان در سال ۲۰۲۱

طبق این گزارش رشد کشورها بستگی به این دارد که چه میزان به واکسن دسترسی داشته باشند .

نکته دوم این است که اگرچه رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به رقم منفی ۳.۷۵ درصد رسید اما پیش بینی می شود که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ به رشد ۵.۵ درصد برسد و در سال ۲۰۲۲ هم اقتصاد جهان با اندکی کاهش به ۴.۲ درصد رشد برسد.

 

اقتصاد آمریکا در گیر و دار کرونا

اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ به میزان ۳.۴ درصد کاهش یافت اما انتظار می رود در سال ۲۰۲۱ به رشد ۵.۱ درصد برسد و در سال ۲۰۲۲ با کاهش دوباره به ۲.۵ درصد برسد.

رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ به رقم ۸.۱ درصد خواهد رسید

رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ به رقم ۸.۱ درصد خواهد رسید و سال آینده هم به رقم ۵.۶ درصد می رسد که وضعیت بسیار بهتری نسبت به آمریکا خواهد داشت. چین در سال جاری هم علیرغم اینکه اکثر کشورها رشد اقتصادی منفی داشتند به رشد ۲.۳ درصد مثبت دست یافت. رشد اقتصادی چین  در سال اینده هم ۵.۶ درصد پیش بینی شده است.

 

منطقه یورو؛ از کرونا تا بحران اقتصادی

اقتصادی منطقه یورو امسال ۷.۲ درصد  کوچکتر شد که پیش بینی شده است که در سال آینده به مثبت ۴.۲ درصد افزایش پیدا می‌کند و رشد اقتصادی منطقه یورو سال ۲۰۲۲ به رقم ۳.۶ درصد خواهد رسید.

 

اقتصاد هند در سال ۲۰۲۱ سریعترین اقتصاد جهان

بر اساس این گزارش اقتصاد هند در سال ۲۰۲۱ سریعترین اقتصاد جهان لقب گرفته است و رشد آن به ۱۱.۵ درصد خواهد رسید.

 

اما مجمع جهانی اقتصاد چه نسخه‌ای برای خروج تدریجی از این بحران ارائه کرده؟

حمایت های مالی همچنان باید ادامه پیدا کند، در بخش بهداشت و سلامت سرمایه گذاری بیشتری شود ،از کارگرانی که شغلشان را از دست داده اند و شرکتهای ورشکسته حمایت شود و  از زیرساخت های دیجیتال و بخش کشاورزی هم پشتیبانی بیشتری به عمل آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد