اقتصاد؛ به رئیس‌جمهور نزدیک به قدرت نیاز دارد؟

آیا فعالان سیاسی که پیش از انقلاب به بدنه ارکان نظامی کشور پیوستند، می‌توانند اقتصاد را از این از هم‌گسیختگی نجات دهد؟

رئیس‌جمهور نظامی در کنار قدرت اقتصادی نظامی می‌توانند اقتصاد ایران را روبه بهبود ببرد؟ شرط حضور رئیس جمهور نظامی در انتخابات چیست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد