ایران در رتبه دهم فولاد جهان

ایران در میان ده کشور بزرگ تولید کننده فولاد دنیا، در صدر رشد تولید فولاد قرار گرفت.

در سال ۲۰۲۰، تولید فولاد خام ۶۴ کشور بزرگ تولید کننده، با کاهش ۰/۹ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹، به ۱.۸۲ میلیارد تن رسید. تولید فولاد خام ایران نیز در دوره یاد شده با ۱۳.۴٪ رشد همراه بود.

 تولید چین به عنوان بزرگترین تولید کننده فولاد جهان نیز، توام با رشد ۵.۲٪ بود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد