افزایش قیمت مسکن در تهران: منطقه‌ هایی که از تورم مسکن عقب ماندند

قیمت مسکن در شهر تهران، طی دی ‌ماه امسال نسبت به دی‌ ماه سال گذشته ۹۸.۳ درصد گران ‌تر شد.

آمار میانگین قیمت ماهانه مسکن تهران

میانگین قیمت ماهانه مسکن شهر تهران در دی ماه به استناد آمار بانک مرکزی کمتر از دو درصد رشد کرد؛ اما قیمت مسکن نسبت به سال گذشته چقدر رشد کرد؟

تورم نقطه به نقطه معیار میزان تغییر قیمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس امار بانک مرکزی میانگین قیمت مسکن شهر تهران در دی ماه ۹۸ درصد بود. به تعبیری قیمت مسکن به طور متوسط در پاییتخت نسبت به دی ماه سال گذشته ۹۸ درصد گران تر شده

اما در این بین، کدام مناطق، کمتر از میانگین کل شهر تهران افزایش پیدا کردند؟ ساده تر اینکه اگر قیمت مسکن در کل شهر تهران به طور متوسط ۹۸ درصد در دی ماه نسبت به دی ماه سال گذشته رشد کرده، قیمت در کدام مناطق کمتر از این میزان بوده است؟

بررسی های اکوایران نشان می دهد رشد قیمت، در ۱۲ منطقه شهر تهران کمتر از میانگین کل پایتخت یعنی ۹۸ درصد بوده است.

منطقه ۱۹ با رشد ۶۳ درصدی قیمت در دی ماه نسبت به دی ماه سال گذشته کمترین رشد قیمت را در طول یکسال گذشته به خود اختصاص داد.

اکوایران در گزارشی که طی روزهای آینده منتشر می شود، به ۱۰ منطقه ای که رشد قیمت آنها بیش از میانگین کل پایتخت بوده، می پردازد

 

در این بین منطقه ۱۹ شهر تهران با افزایش ۶۳ درصدی قیمت نسبت به دی ‌ماه ۹۸ کمترین رشد قیمت را به خود اختصاص داد. 

در این گزارش ۱۲ منطقه‌ای که رشد قیمت آنها، کمتر از متوسط کل شهر تهران بوده است، مورد بررسی قرار گرفت

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد