خصوصی‌ سازی را باید ادامه دهیم ؟

چرا خصوصی‌سازی‌ها به سرانجام روشنی نرسیده؟

چرا دوباره بحث خصوصی‌سازی‌ها داغ شده؟

ساعت ۲۲ امشب در اکوایران مرتضی کاظمی و سید امیر سیاح در مناظره‌ای به این سؤالات پاسخ می‌دهند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد