بحران صندوق های بازنشستگی: ورشکستگی بزرگ در اقتصاد ایران نزدیک است؟

از ۲۲ صندوق بازنشستگی ۱۸ صندوق ورشکسته هستند. صندوق بیمه تامین اجتماعی هم با شرایط فعلی خیلی دوام نمی‌آورد. این صندوق ۷۰ درصد بیمه‌شدگان را تحت پوشش دارد.

ناپایداری مالی و بر هم خوردن تراز منابع و مصارف صندوق‌ها را به نقطه سر به سر مالی رسانده که این نابرابری محصول برخورد کورکورانه با پشتوانه نسل جوان فعلی (بازنشستگان آینده) و نسل‌های آینده است.

بحرانی که محصول حرکت خلاف جهت قانون‌گذار و سیاست‌گذار با تجربیات و اصلاحات پارامتریک دنیاست؛ و ابرچالشی که نتیجه اصرار قانون‌گذار بر تدوین طرح‌های عوام‌فریبانه است.

گفت‌وگوی «اکوایران» با علی حیدری نائب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره بحران صندوق‌های بازنشستگی را ببینید.

 

نقطه سر به سر مالی صندوق های بازنشستگی

«ابرچالش» عبارتی که در کنار «صندوق‌های بازنشستگی» مشترکا در نسخه‌های مختلف ارائه تصویری از بحران‌های حال حاضر کشور به کار برده می‌شود.

ناپایداری مالی و بر هم خوردن تراز منابع و مصارف صندوق‌ها را به نقطه سر به سر مالی رسانده که این نابرابری محصول سال‌ها سهل‌انگاری و حتی برخورد کورکورانه با پشتوانه نسل جوان فعلی (بازنشستگان آینده) و نسل‌های آینده است.

بحرانی که محصول حرکت خلاف جهت قانون‌گذار و سیاست‌گذار با تجربیات و اصلاحات پارامتریک دنیاست؛ و ابرچالشی که نتیجه اصرار قانون‌گذار بر تدوین طرح‌های عوام‌فریبانه است. هر چه صندوق‌های بازنشستگی از طرح‌های «بازنشستگی پیش از موعد» ضربه خوردند ظاهرا تمامی ندارد و اصرار بر تحمیل بار مالی بر صندوق‌ها در قوه مقننه ادامه دارد.

اگر چه انتظار می‌رود قانون‌گذار جسارت خود را با اصلاحات پارامتریک صندوق‌ها نشان داد ظاهرا در تلاش است با تداوم سیاست‌های غلط «به ظاهر حمایتی» و تصویب طرح بازنشستگی پیش از موعد خود نمایی کند.

برخی صاحب‌نظران بر این باورند، طی ۶ دهه اخیر نه تنها سن و سابقه بازنشستگی متناسب با افزایش امید به زندگی افزایش نیافته، بلکه به نحو چشم‌گیری کاهش نیز داشته است به نحوی که سن بازنشستگی در دو صندوق بیمه‌ای بزرگ کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ۱۰ الی ۱۵ سال کاهش را تجربه کرده است.

در حالیکه متوسط سن بازنشستگی در ۳۸ کشور جهان برای زنان ۶۰.۶ سال و برای مردا ۶۳.۱ سال است، سن بازنشستگی در ایران برای زنان ۴۹.۹ و برای مردان ۵۲.۶ سال است. همین موضوع به تنهایی باعث افزایش دوره دریافت مستمری با یک شیب صعودی شده است.

عدم توازن بین کاهش سن بازنشستگی و افزایش سن امید به زندگی از یک سو، عدم تمایل سیاست‌گذار برای به روزرسانی قوانین دهه‌های چهل و  پنجاه و از همه مهمتر تدوین طرح‌های جدید «بازنشستگی پیش از موعد» صندوق‌ها را به نقطه سر به سر مالی هدایت کرده، نقطه‌ای شاید فراتر از ابرچالش!

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد