وعده افشای رانتخواران بورس

ابعاد انفجار بزرگ در مرز ایران و افغانستان ادامه دارد، بازرگان ها حداقل ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار خسارت دیده اند و هنوز تعداد دقیق فوتی ها و مجروحان مشخص نیست.

در کنار این حادثه که تمام عصر و شب گذشته، کاربران شبکه های اجتماعی را به خودش مشغول نگه داشت، حرف های محسن رضایی در مورد رانتخواری ۱۵۰ نفر در بازار سرمایه واکنش های زیادی به همراه داشت.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد