رهبر انقلاب: عمل طرف مقابل در برجام را ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد

حرف و وعده خوب خیلی شنیدیم که در عمل تمام حرف‌ها نقض شده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد