به دنبال توازن بورس هستیم

رئیس دفتر رئیس جمهور: با سیاست‌های اتخاذ شده به دنبال این هستیم که بازار سرمایه به توازن برسد.

بورس در گذشته شاهد روند افزایشی شدیدی بود، به همین دلیل روند کاهشی آن هم شدید بود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد