مرگ گفت‌وگوها یا آغاز مذاکرات؟

آمریکا در روزهای اخیر حداقل بر روی کاغذ نشان داده که می‌خواهد تغییراتی را در قبال سیاست خارجی خود و ایران انجام دهد.

سیمون تیسدال به بررسی این مسئله و نقش تندروها در خلال مذاکرات پرداخته است. آیا توافقات از سر گرفته می‌شود یا برای همیشه به گورستان مذاکرات سیاسی خواهد پیوست؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد