سایه صف‌های فروش بر صنایع کوچک

در آخرین روز معاملاتی هفته، بازار به روند نزولی خود ادامه داد و این بار سنگینی صف‌های فروش در سمت صنایع کوچک هم کاملا قابل مشاهده بود.

گروه دارویی و غذایی بیشترین و سنگین‌ترین صف‌های فروش را به خود اختصاص دادند.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد