چرا زمینه رفاه در اقتصاد ایران فراهم بود؟

تحولات جمعیتی کشور زمینه کاهش فقر طی سال‌های گذشته را فراهم کرد.

اما آیا اقتصاد ایران توانست از این تحولات در جهت افزایش رفاه بهره ببرد؟

داود سوری اقتصاددان پاسخ می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد