حداقل هزینه زندگی ۳.۵ یا ۶.۵ میلیون تومان؟

مرکز آمار اخیرا متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب درمناطق شهری کشور را اعلام کرد؛ به نظر می رسد روایت رسمی از قیمت‌ها، فاصله قابل توجهی با روایت غیررسمی دارد.

این سبد برای یک خانوار چقدر آب میخورد؟


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد