بودجه نظامی آمریکا، حریف روسیه و چین است

پاندمی کرونا سرمایه‌گذاری در بخش تسلیحات و امور دفاعی را متوقف نکرد و بودجه‌های نظامی به رکورد جدیدی رسیده است.

هزینه نظامی آمریکا به رکورد تازه‌ای رسیده و در سال ۲۰۲۰ سه برابر بیشتر از مجموع دو رقیب خود، چین و روسیه برای نیروی دفاعی هزینه کرده است.

آمریکا با ۷۳۸ میلیارد دلار چهار برابر چین (با ۱۹۳،۳ میلیارد دلار) و بیش از ۱۲ برابر روسیه (با ۶۰،۶ میلیارد دلار) در صدر بودجه نظامی قرار گرفته.

این میزان هزینه نظامی آمریکا برابر است با ۴۰ درصد کل هزینه‌های نظامی در سطح جهان.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد