دستمزد خود را برای ۱۴۰۰ چگونه محاسبه کنیم؟

دستمزد ۱۴۰۰ کارگران تعیین تکلیف شد. کارگر به همه حقوق بگیران و شاغلان تحت پوشش تامین اجتماعی، اطلاق می‌شود.

اما حقوق و دستمزد برای همه حقوق بگیران به صورت یکسان افزایش پیدا نمی‌کند. این دستمزد برای دو گروه از کارگران حداقلی بگیر و کارگران دارای حداقل یک‌سال سابقه متفاوت است.

گزارش اکوایران از جزئیات میزان افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۰ را ببینید.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد