دوباره به بورس می‌آیید؟

در این گزارش، به سراغ مردم رفتیم تا با دیدگاه افرادی که در بورس سرمایه گذاری کردند، آشنا شویم و ببینیم که اگر زمان به عقب برگردد، باز هم وارد این بازار می‌شوند؟

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد