بزرگترین چالش سال ۹۹ چه بود ؟

۱۴۰۰ با لبخندی پر از عشق و لحظات لذت‌بخش شروع شد و سال ۱۳۹۹ با تمام اتفاقات و لحظات خوب و بد گذشت.

به سراغ مردم رفتیم تا با نگاه به سالی که گذشت و ورق زدن خاطراتشان، ببینیم بزرگ‌ترین چالش سال ۱۳۹۹ چه بود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد