ایده‌های مهم میلتون فریدمن - قسمت چهارم: تورم انتظاری و غیرانتظاری

فریدمن خیلی به این موضوع علاقمند بود که چگونه تغییرات قیمت یا تورم بر اقتصاد تاثیرگذار است. فریدمن مشاهده کرد انتظارات نقش مهمی در تورم ایفا می‌کند.

او توضیح می‌دهد که انتظار تورمی نمی‌تواند بر نرخ بی‌کاری تاثیر بگذارد، زیرا کارمندان تقاضای حقوق بالاتر کرده یا شغل خود را تغییر خواهند داد تا بتوانند حدودا افزایش قیمت‌ها ناشی از تورم را جبران کنند. در نتیجه نرخ بی‌کاری ثابت باقی می‌ماند. نکته کلیدی تورم غیرانتظاری است. وقتی تورم بالاتر از انتظار باشد، هزینه پرداخت دستمزد واقعی به کارگران کاهش می‌یابد. یعنی حقوق او برای جبران تورم کافی نیست.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد