چک صیادی هیچگاه نمی سوزد

با ایجاد سامانه صیاد و ثبت چک‌ها در این سامانه، دغدغه از بین رفتن لاشه چک در حوادثی از قبیل سیل و زلزله وجود ندارد؛ زیرا تمامی اطلاعات چک در سامانه صیاد ثبت شده است.

اما این سامانه چه خدمات دیگری در حوزه چک ارائه می‌دهد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد