چابهار می‌تواند دوبی ایران شود؟

چابهار به عنوان یکی از شهرهای بندری مهم ایران که از قضا نه‌تنها امکان مقایسه آن با بندری چون دوبی وجود دارد، بلکه از هر نظر از آن نیز غنی‌تر است.

خصوصا آن که این بندر موقعیتی بی‌مانند در کل پهنه آبی دریای عمان و خلیج‌فارس دارد. راه کار استفاده مناسب از این بندر استراتژیک چیست؟

چابهار غنی تر از دوبی

آنتالیا، استانبول، دبی؛‌شهرهایی که ایرانیان در طول سفرهایشان در چند سال اخیر به خوبی با آن آشنا هستند. آنهایی هم که به این شهرها سفر نکردند،‌از آوازه آنها زیاد شنیده اند. کیفیت چنین شهرهایی از منظر یک الگو، برای مردم ایران که در فاصله جغرافیایی نه‌چندان دوری از آنها زندگی می‌کنند، این احساس را به وجود می‌آورد که رسیدن به نقطه مطلوبِ کیفیتی که شهرهای نام‌برده از آن برخوردارند، ناممکن است.

اما فرصت های بسیار در ایران هم وجود دارد که اگر مورد توجه قرار بگیرد چه بسا رشد اقتصادی را با سرعت بسیار به ارمغان آورد

چابهار به عنوان یکی از شهرهای بندری مهم ایران که از قضا نه‌تنها امکاظ مقایسه آن با بندری چون دوبی وجود دارد، بلکه از هر نظر از آن نیز غنی‌تر است خصوصا آنکه این بندر موقعیتی بی‌مانند در کل پهنه آبی دریای عمان و خلیج‌فارس دارد.

 

موقعیت استراتژیک بندر چابهار

روشن است که مناطقی با کیفیت استراتژیک بندر چابهار و سایر شهرهای ایران که ذیل مناطق آزاد تعریف می‌شوند از ابتدا نیز مطابق با تعریف و استاندارد جهانی مناطق آزاد مورد بهره‌برداری قرار نگرفتند و به جای آسان کردن امکان تولید و صادرات، این مناطق تبدیل به دروازه واردات کالاهای بی‌کیفیت خارجی (عمدتاً چینی) و فرار مالیاتی بسیاری از شرکت‌های داخلی شدند و از تمام فرصت های ممکن آن به خوبی استفاده نشد

از مجموع سه کریدور حمل‌ونقل جهانی که برای تزانزیت میان کشورها پیش‌بینی شده است، دو راه‌گذر از ایران می‌گذرد و چابهار جنوبی‌ترین نقطه کریدور شرقی-غربی جهان است.

در واقع، بندر چابهار، در محل تلاقی دو راه‌گذر ترانزیتی مهم جهان به نام‌های شمال-جنوب و شرق-غرب قرارگرفته که این امر از مهم‌ترین مزیت‌های محور شرق کشور است.

راه های ارتباطی بی شک عامل بسیار مهم برای تجارت است. بزرگترین کمک دولت برای توسعه این منطقه آن است که فرایند کسب و کار را تسهیل کند، موانع پیش روی کارآفرینان را از میان بردارد و به بحش خصوصی فرصت بزرگ شدن بدهد.

فرصت چندانی برای از دست رفتن وجود ندارد، یک الگوی توسعه مبتنی بر آمایش سرزمینی، می‌تواند پتانسیل این بندر حساس را بالفعل کرده و الگویی مناسب برای مدل حکمرانی از سطح محلی تا ملی را فراهم کند. نه تنها چابهار بلکه کیش، قشم، ماکو، اروند، ارس، انزلی و بندر امام که هر کدام میتواند دروازه ای به سمت تجارت با دنیا و ارزآوری باشد

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد