چگونه هیجان خود را شناسایی و کنترل کنیم؟

می‌توانیم هیجان خود را شناسایی و کنترل کنیم؟

چرا معامله گران نمی‌توانند نقد بمانند و همیشه به اصطلاح فول سهم هستند، بسیاری از ما هنگام معامله نمی‌توانیم جلوی تمایلات احساسی خود را بگیریم، یعنی اینکه بیشتر از آن که خرید ما ناشی از تحلیل باشد، ناشی از هیجانات بازاری است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد