قیمت خودرو کاهش می‌ یابد یا افزایش ؟

آشفته بازار خودرو در سال ۹۹ بسیاری از خریداران را منصرف کرد.هر چند هفته گذشته، در شرایطی که بازار خودرو روند با ثباتی را طی می کرد، اظهار نظری عجیب از رئیس شورای رقابت قابل تامل بود.

قیمت خودرو کاهش می‌یابد یا افزایش؟

قیمت خودرو در بازار به چه سمت و سویی می رود؟ این پرسیشست که بسیاری از متقاضیان به دنبال پاسخ آن هستند. آشفته بازار خودرو در سال گذشته خیل عظیمی از تقاضای بالقوه برای خرید خودرو را از بازار خارج کرد اما برخی امیدوارند با ثبات در این بازار و حتی کاهش قیمت، برای خرید اقدام کنند

البته یک اظهار نظر عجیب در روزهایی که هیچ چیز بازار خودرو را تحریک نمی کرد، قابل تامل بود.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در اظهار نظری عجیب ابتدای هفته جاری با قطعیت اعلام کرد در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ قیمت خودروهای داخلی تولید شده در کارخانه ها افزایش قیمت خواهد داشت

این اظهار نظر در حالی بود که وظیفه ذاتی شورای رقابت رفع انحصار از بازارهای انحصاری و ایجاد رقابت است و هیچ جایگاهی برای اظهار نظر در خصوص قیمت ندارد، مگر در شرایطی که پیشنهاد خودروسازان به این شورا ارائه شود

ظاهرا شورای رقابت به جای ایجاد رقابت بین خودورسازان در جهت تعیین قیمت در بازار بر اساس عرضه و تقاضا، نقش قیمت گذار را بازی می کند.

با این حال یکی از متغیرهای موثر در قیمت خودر، نرخ ارز است، که روند کاهشی آن طی یک هفته گذشته نوید ثبات در بازار خودور را می دهد. موضوعی که رئیس اتحادیه نمایشگاه داران هم مهر تایید بر آن می زند:

با توجه به روند کاهشی قیمت ارز و در عین حال پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی از تداوم روند کاهشی قیمت دلار، به نظر می رسد بازار خودرو نیز روند کاهشی داشته باشد.

البته میزان عرضه خودرو توسط خودروسازان هم عامل مهمیست که می تواند بازار را آرام یا دوباره متشنج کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد