چراغ سبز انتخابات به آذری جهرمی

قانون جدید انتخابات دوباره به مجلس برگردانده شده و این یعنی هنوز هم برای افراد زیر چهل ساله شانس نامزدی و تایید صلاحیت وجود خواهد داشت.

این موضوع شاید پای یکی از چهره‌های جوان دولت را به بازی انتخابات ریاست جمهوری باز کند. چهره‌ای که شائبه انتخاباتی بودن بسیاری از کارهایش همیشه وجود داشته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد