ایران چه میزان دلار دارد؟

صندوق بین‌المللی پول وضعیت اقتصادی ۲۱ کشور از منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی را تحلیل کرد.

این گزارش شاخص‌های مختلف اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است.

هر چند برآوردهای این نهاد بین‎‌المللی حاکی از بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ به رغم تحریم‌ها حکایت دارد، اما گزارش این صندوق از وضعیت ذخایر ارزی ایران قابل تامل بود. 

کاهش ذخایر در دسترس ارزی ایران از حدود ۱۲۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد